top of page

Shinkyogoku store

SHINKYOGOKU @KYOTO

shop_kyogoku_out.jpg

location

→ 9-1 Ishibashi-cho, Nakagyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto

* Open on Google Maps

 

business hours

→ 11: 00-20: 00

 

Regular holiday

→ Open all year round

phone number

→ 075-255-0004

Location Location

→ 9-1 Ishibashi-cho,

Nakagyo-ku, KYOTO, JAPAN

* Open to Google map

 

Opening  hours

→ 11:00 --20:00

Regular holiday

→ Nothing, 7 days a week!

Phone number

→ 075-255-0004

shop_kyogoku_in.jpg
bottom of page